Tulajdonos és/vagy a fogyasztó személyében, adataiban történt változás bejelentése

Ügyintézéshez kérjük hozza magával az alábbi iratokat: adásvételi szerződést vagy tulajdoni lapot, személyes okmányokat, átjelentőt, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazását a szerződéskötéshez.

Elhalálozás miatti átírás esetén kérjük hozza magával, a halotti anyakönyvi kivonatot, a hagyatéki végzést, a személyes okmányokat, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazását a szerződéskötéshez.

Jelenlegi adatok:

Változás vagy / Új tulajdonos:

A AQUA Szolgáltató Kft. szerződéses partnereként nyilatkozom:

A AQUA Szolgáltató Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE„ szerint, az Önkéntes hozzájárulásom alapján kerül sor.

Ezen adatok tekintetében ahhoz járulok hozzá, hogy az adatokat a AQUA Szolgáltató Kft. tárolja és az on-line ügyfélszolgálat biztosítása céljából is kezelje.

Az adatvédelmi tájékoztatókat itt tekintheti meg: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Vissza