Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése

 • adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap
 • személyes okmányok
 • átjelentő
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez

Elhalálozás miatti átírás esetén

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • hagyatéki végzés
 • személyes okmányok
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez

Név javítása

 • személyes okmányok
 • számla
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Felmondott szerződés újrakötése

 • számla, vagy személyes okmányok
 • tulajdonviszonyokat igazoló okirat
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Részletfizetési megállapodás

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Fizetési haladék

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Számlaszüneteltetés kérése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Közbenső elszámolás készítése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Csatornadíj jóváírás

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • javításról, felhasznált anyagokról számla
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Locsolási kedvezmény igénylése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Fizetés-és követelés igazolás kiállítása

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Követeléskezelés

Plombálás kérése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Vízmérőcsere

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Ellenőrző-leolvasás

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Vízbekötés igénylése

 • személyes okmányok
 • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
 • meghatalmazás, ha nem az ingatlan tulajdonosa jelzi az igényt

Csatornabekötés igénylése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Közműnyilatkozat kérése

 • építési engedélyhez az engedélyeztetési tervdokumentáció
 • lakhatási engedély kiadásához vízdíjszámla
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás, személyi igazolvány

Vízszolgáltatás szüneteltetése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Mellékmérő megszüntetése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Általány megszüntetése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Szerkezeti vizsgálat menete

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Helyszíni kontroll megrendelése

 • számla, vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Vissza